हल्लीचे दिवस

image

हल्लीचे दिवस
फार रिकामे रिकामे वाटतात…
कपाटातील पुस्तके
काढल्यानंतर दिसणाऱ्या जागेसारखे..
मोजमाप करुन आखलेल्या
वेळेच्या रूपरेषा
वटारतात डोळे स्वच्छंदी मनावर..
तसेही उत्स्फूर्ततेच्या जाणिवा
बोथटच होत चालल्या
आहेत
उगवणाऱ्या प्रत्येक दिवसागणिक…
रंगांधळेपणाच्या अनुभूतीचं
अस्तित्व अंगभर नकळतपणे
वागवलं जातंय..
वाढत चालला आहे त्याचा
अंधारातल्या सावलीला संसर्ग
मावळणाऱ्या प्रत्येक सूर्यागणिक…
अक्षरशः खायला उठते रात्र
शब्दही परके वाटू लागतात
लेखणीतली शाई काही
लिहिण्याआधीच संपून गेलेली असते,
अमूर्ततेच्या कल्पनांनाही
अव्यक्ततेची जोड लाभते,
सरणाऱ्या प्रत्येक प्रहरागणिक…
उजाड रानात
कोरडया नक्षत्रांच्या साथीने
वाट पाहणाऱ्या निष्पर्ण
झाडाच्या देहाशी
माझं रिकामपण साधर्म्य साधतं..
न्यूनत्वाच्या समांतर रेषा जोडल्या जातात…
उरणाऱ्या प्रत्येक शून्यागणिक..,
निसर्ग पुन्हा एकदा सिद्ध होतो!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s