एक रेषा

प्राक्तनातल्या गर्द छायेतले

अस्फुट धूसर ठिपके..

एकमेकांशी गप्पा मारतात,

तेव्हा,

तू शांतपणे ऐक..

त्यांच्या मनातला कल्लोळ,

पाहून घे..

त्यांच्या रंगांचा प्रवास,

स्पर्शुन घे..

त्यांच्या त्वचेतल्या सुक्ष्म जाणिवा,

अनुभव..

त्यांच्या हुंकारातला उद्वेग!

एवढ्या प्रतिसादावरून

तुझी ओळख पटली असेल,

तर,

विचारुन पाहा त्यांना…

कल्लोळ का नाही होऊ शकला,

नादमाधुर्याचं संगीत?

करड्या रंगाने का घेतलं वेढून

गुलाबी कोवळया छटांना?

का नाही उमजली त्यांना

ओलेत्या तारुण्याची निसर्गदत्त भाषा?

कुठल्या कारणाने नाही लागली

त्यांच्या अस्तित्वाला अर्थाची ओढ?

आणि हो,

सखे,

आणखी एक विचारशील?

का नाही होऊ शकली 

त्यांना जोडणारी 

सबंध एक रेषा???

कळू देत त्यांना,

त्या रेषेच्या दोन टोकांवर,

दोन जीव एकमेकांची वाट पाहत होते..!!!

Advertisements

5 thoughts on “एक रेषा

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s