ती 

निळ्या निळ्या डोळ्यांचे

मिटणेही अपार अल्लद,

नजरेच्या कोमल बाणांचे

बरसणेही इतुके घातक..!

नुकत्याच उमलल्या ओठांचे

गाणेही मंद गुलाबी,

अन गोऱ्या देहावरचे

गोंदणही शुभ्र सुगंधी..!

अवखळ बटा कुंतलांचे

लोटणेही सुकुमार साजुक,

आभूषण नेसुनी नक्षत्रांचे

चालणेही पिसांपरी नाजुक..!

पुनवेला तळ्याच्या काठी

भेटण्यातही कंपित थरथर,

सलज्ज हळव्या स्पर्शाने

विरघळणेही तितुके झरझर..!

Advertisements

4 thoughts on “ती 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s